Inkoop


Van Weele (inkoopproces)
Inkoop is het proces van kopen van producten, goederen of diensten. Veel bedrijven en organisaties hebben medewerkers die belast zijn met inkoop. De inkoper verwerft goederen en diensten bij externe leveranciers. Het inkoopproces is onderverdeeld in strategische, tactische en operationele inkoop.
Meer op Wikipedia (NL)

ABC-analyse

De ABC-analyse is in de logistiek een methode om het productassortiment van een onderneming onder te verdelen in drie gradaties, aflopend met producten die de meeste omzet opleveren naar producten die de minste omzet opleveren.
Meer op Wikipedia (NL)

Spend analysis


Spend Cube
Spend analysis is the process of collecting, cleansing, classifying and analyzing expenditure data with the purpose of decreasing procurement costs, improving efficiency, and monitoring compliance. It can also be leveraged in other areas of business such as inventory management, budgeting and planning, and product development.
More at Wikipedia (EN)